ENTRY

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

TRẢ MỘNG PHONG TRẦN .
Phố nhỏ trăng hừng nhạt dáng ai ,
Sầu em thả tóc vụng trâm cài ,
Chim trời xoãi cánh đo dòng nhớ ,
Sóng biển xô bờ đếm đợt phai .
Lãng khách dừng cuơng hồi cố quận,
Giai nhân thả phím vọng chương đài .
Tôi về nhặt sắc duyên ngày hạ ,
Xếp mộng đăng trình vẫy nắng mai .
 Dạ Vũ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn dán LINK ảnh trực tiếp không phải dùng thẻ.

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.