ENTRY

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

CÁT BỤI HIỆN HÌNH

Em về mộng giấc liêu trai ,
Nghe con sóng hát tình hai bến bờ .
Áo thu trải lụa duyên hờ ,
Để mưa gió quyện gót mờ trầm hoang .
Nẻo từ điểm ý tâm ngoan ,
Cuối dòng sinh tử lại hoàn tử sinh !
Em về ru giấc lênh đênh ,
Mãn khai cát bụi, hiện hình trăm năm .
Ghềnh trơ sỏi đá ăn năn ,
Ru hồn tỉnh thức gió trăng vẫy mời .
Ngoài đêm mưa ghé hiên đời ,
Câu kinh gãy guộc buông lời tà huy !
DạVũ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn dán LINK ảnh trực tiếp không phải dùng thẻ.

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.