ENTRY

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

GIỌT LOANG SÔNG CHIỀU Tí tách buồn lơi, hạt lặng rơi ,
Niềm pha sắc lụa trải cung đời .
Sương nhòa mấy thuở mòn bến đợi ,
Nước cuộn bao mùa khuyết nẻo chơi .
Lửng ngọn thu vàng duyên ướm gởi ,
Xao dòng thủy bạc phận gieo mời .
Sông chiều hứng giọt thương vời vợi ,
Sóng vẽ vòng loang giữa đất trời !

DẠ VŨ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn dán LINK ảnh trực tiếp không phải dùng thẻ.

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.