ENTRY

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

THẮM LẠI MÙA DUYÊN .Cau khô, trầu héo... đoạn đành vôi ,
Dấu ái chìm theo cuộn sóng nhồi ,
Chiều buông em trở thành goá phụ ,
Lặng lẽ cung trầm mặn đắng môi !
***
Một thuở bên đàn, một thuở duyên ,
Tình em thoảng ngát niệm hương nguyền ,
Ngày vui chưa kịp tròn phiên khúc ,
Trăng nhạt soi thềm giấc cô miên .
***
Lệ đổ bao chiều ngắm mây qua ,
Niềm em mấy bận dáng phôi pha ,
Mùa phai xác phượng đau lòng hạ ,
Nghèn nghẹn đường tơ lạnh phím ngà .
***
Chừ ta vỗ nhịp vọng ngàn mưa ,
Ru ngàn phiên đợi khúc âm thừa ,
Duyên em thắm lại mùa duyên hạ ,
Để mắt em huyền lại bến xưa !
***
Để nhớ muôn trùng giọt đêm mưa !!!
DẠ VŨ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn dán LINK ảnh trực tiếp không phải dùng thẻ.

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.