ENTRY

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

MÀU ĐÊM
 Ngước dải Ngân hà lẳng lặng trông ,
Màu đêm thẳm quyện áng mây bồng .
Thương tình huyễn ảo vàng trăng hạ ,
Tiếc mộng hư huyền bạc gió đông .
Áo mỏng rùn vai ngùi giấc lạnh ,
Đường côi quạnh gót tủi cơn nồng .
Bên trời tiếng vạc sầu kêu bạn
Xé cả muôn ngàn niệm sắc không !

DẠ VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn dán LINK ảnh trực tiếp không phải dùng thẻ.

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.