ENTRY

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

NHỚ THƯƠNG MIỀN CỐ QUẬNBiệt nẻo mưa ngàn vết chim xa ,
Đường mây diệu viễn bóng huy tà .
Nghe thương quặn thắt miền cố quận ,
Nhòa đổ bên đời dấu phôi pha !

Ai cắt hao gầy nửa vầng trăng ,
Để phơi úa lặng nét môi hằn ?
Để rêu phủ lối mòn nương cũ
Lạc bước tôi về, em biết chăng ?

Ừ thôi, Đêm đã xế ngang triền ,
Sầu thương tôi ủ giấc cô miên .
Chuông xa vọng vẳng hồn Linh Mụ ,
Gột vết hư trần dạ tịch nhiên !

Ừ thôi, tôi lặng xếp niềm côi ,
Thả tiếng kinh cầu trôi lắng trôi .
Hai mươi năm lẻ mờ quê mẹ ,
Dẫu vấn dẫu vương chuyện cũng rồi !

Thương ơi, nẻo ấy bóng đò lơi ,
Còn buộc neo chờ dưới chơi vơi ?
Mai em ngang bước về Hương Thủy
Gởi chút muôn niên - NHỚ - một lời !

DẠ VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn dán LINK ảnh trực tiếp không phải dùng thẻ.

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.