ENTRY

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

CUỘC MỚI NIỆM XƯA .


Tháng lại ngày qua cứ vẫn vơ ,
Ngờ đâu đuợc số dự thi cờ ,
Đường xa vắng bạn mây ngùi ngậm ,
Phố lạ đông người nắng ngẩn ngơ .
Thắng bại đâu màng câu tệ, dở...
Hơn thua chẳng vướng chữ ngu, khờ .
Nghe mùi bụi phấn còn vương tóc ,
Thoảng gió qua hồn quyện ý thơ !
Lưu niệm ngày 04/11/2016.
DẠ VŨ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn dán LINK ảnh trực tiếp không phải dùng thẻ.

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.